ČeskyEnglish
slideshow_01.jpg 130420_manevry_fiw_zumberk_5.jpg 463.jpg manevry-2012-zumberk079.jpg Terezin.jpg St.-Kolin-2012.-1.jpg DSC_0907.jpg

Manévry

Zde je očekávaná pozvánka na manévry.


                MILITARY PART   TC – WI CZ

                VÁS ZVE NA TRADIČNÍ MANÉVRY

                   Z OBDOBÍ SEDMILETÉ VÁLKY          

      NA SEVEROAMERICKÉM BOJIŠTI 1754 – 1763

 

 

TERMÍN:20. - 22. duben 2012

 

V cílovém prostoru je možnost tábořit již od středy 18. dubna odpoledne.

NÁMĚT:   Tábor Britské armády v Kanadě je pravidelně napadán nepřátelskými oddíly které mají
                    základnu v několik dní vzdálené osadě. Britové vyšlou trestnou výpravu s úkolem osadu
                   obsadit a nepřítele zlikvidovat. Po několika drobných potyčkách Britové osadu obsadí, 
                   pobijí přítomné nepřátele (proběhlo loni), zajistí zbylé obyvatelstvo a snaží se zjistit, 
                   kam nepřítel odešel, aby dokončili úkol.
                   Francouzko-indiánské oddíly ustoupivší z osady zůstanou v dosahu a budou se snažit 
                   britskou výpravu porazit, nebo jí alespoň způsobit co největší ztráty.
  
 

PROGRAM:

PÁTEK:Shromažďování jednotek, průzkumná a pozorovací činnost.

Shromáždění Britů v campu u Žumberku, který bude představovat obsazenou

kanadskou osadu. Francouzi, Kanaďané a indiáni se shromáždí na utajeném vybraném

místě v operačnímprostoru, které bude známo pouze jim.

Už od rána mohou Francouzi operovat v cílovém prostoru a pozorovat Brity, ale

nesmí je do půlnoci napadat. Budou-li ale objeveni, mohou je napadnout Britové.

V ostatním operačním prostoru se mohou zároveň pohybovat i britské jednotky, které

zase nesmí do půlnoci napadat Francouze, ale budou-li objeveni, mohou Francouzi

napadnout je.

SOBOTA:Obě strany se snaží zničit jednotky nepřítele, nebo mu způsobit vážné ztráty.

NEDĚLE:Pokračování v bojové činnosti (pokud boj neskončil už v sobotu), nejpozději do 12 00 h.

 

PRAVIDLA:

 

Britský Tábor:     Všichni shromáždění vojáci a indiáni budou představovat britskou výpravu.

Ostatní budou představovat zadržené kanadské osadníky, to znamená, že se musí podřídit

všem nařízením, např. odzbrojení a omezení pohybu.

Prostor:Přesuny jednotek i bojové operace budou probíhat ve vyznačeném prostoru.

Střelba:Nutno provádět celý postup nabíjení, ovšem prach se dává pouze napánvičku (ostatní

postup se pouze imituje). Z důvodu slyšitelnosti „výstřelu“ je doporučeno používat

píšťalku. V cílovém prostoru (cca 1 km2) bude povolena slepá střelba.

Zásahy:Otevřený terén- nekrytá postava – 50 m – vyřazení z boje

- z½kryjící se postava – 25 m – vyřazení z boje

Nepřehledný terén- nekrytá postava – 20 m vyřazení z boje

-z½kryjící se postava – 10 m – vyřazení z boje

 

V cílovém prostoru se boj řídí pravidly reenactingu.

Šípy:Pouze s měkkou bambulí. Zásah trupu = vyřazení z boje.

Zasažený: Nesmí se 1 hodinu jakýmkoli způsobem zapojovat do činnosti jednotky, smí se pouze

s jednotkou přesunovat. Nesmí udávat své poznatky o pohybech a síle nepřítele. Je li

zničen celý oddíl, musí se oklikou vrátit k hlavnímu voji nebo do ležení.

Zajatec: Zajatci nesmí být ublíženo a poškozeny jeho věci, ale on musí spolupracovat. Například

následovat své věznitele do jejich tábora. Bude li propuštěn, nesmí o svémzajetí a

o nepříteli podávat jakékoliv informace.

Ukončení boje: Vyřazením z boje všech jednotek jedné strany, ústupem jedné strany

z cílového prostoru, nebo v neděli ve 12 00 hodin.

Doplnění:Silnice vyznačené na mapě (1 : 50 000) dvěma souběžnými čarami se nesmí používat

k přesunům ani k přepadům. To platí i 50 m na obě strany silnice. Každý smí vystřelit

pouze tolikrát, kolik bude mít s sebou kulí.

Odpovídající výstroj a výzbroj je podmínkou!

 

Prosíme všechny účastníky, aby dbali na dodržování dobovosti a vyvarovali se viditelného používání např.: mobilních telefonů, nevhodných obalů potravin a nápojů, cigaret a vůbec všelijakého neřádu narušujícího kvalitu akce.

Poplatek na zajištění akce : 20,- Kč

 

Upozorňujeme, že za účast na jarních manévrech, střelbách ve Starém Kolíně a podzimní bitvě, bude na bitvě vyplacen žold.

 

V případě zájmu vám budou zaslány podrobnější instrukce.Informace podají:

Pro indiány:David „Spící Medvěd“ Lahoda, 736 622 106, lahdav@seznam.cz

Pro Francouze:Michal „Myšák“ Truhlář, 603 81 33 67, michal2803@seznam.cz 

Pro Angličany:Pavel „Flegma“ Svoboda, 739 02 95 25, flegma@cacwa.cz

 

http://www.french-indian-war.livinghistory.cz